جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

آخرین مطالب

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ی» ثبت شده است

۲۷
اسفند

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدمجموعه و موزه ی مارکار زیبا


Beautiful Marque Collection and Museum


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۲
اسفند

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


گالری زیبای که پر بود از هنر دست یک هنرمند یزدی در کنار زندان اسکندر می درخشید


A beautiful gallery full of art from the hands of an artist from Yazdi alongside the Alexander's Prison shone

www.instagram.com/kojaberimyazd  • وحید جعفری
۱۹
اسفند

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدکوچه پس کوچه های بافت قدیمی یزدYazd old alleyways


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۸
اسفند

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


بازار زیبای صراف ها ی یزد بازاری در کنار مسجد جامع


Beautiful bazaar market in Yazd Market near Jame Mosque


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۵
اسفند

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


کوچه های قدیمی با بافت کاهگلی و خونه های که زمانی صدای قهقه ی ادماش به اسمون می رفت


The old alleys with the hollow texture and the houses that once went to Ammon


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۳۰
بهمن

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


زندان اسکندر یزد مکانی زیبا و تاریخی


Alexander Yazd Prison is a historic and beautiful place


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۱۵
بهمن

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


خانه تاریخی رفیعیان

بام این خانه شگفت انگیز بود جاهای رو توی این بام کشف کردم که میشد از دید یه بام به شهر باشه...


Historical House of Rafiyans

The roof of this house was amazing. I found some places in this roof that could be seen from the roof of the city


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۵
بهمن

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


این کوچه های  از جنس کاهگل برای خودشون جهانی دیگر هستن وقتی توی این کوچه ها راه می رفتم انگار توی اغوش یه جهان دیگه بودم.


These downhill alleys are another for themselves. When I walked in these alleys, it was as if I was embracing another world


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۰۱
بهمن

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


خانه دوست کجاست؟

در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت

به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت

نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا

سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است

میروی تا ته آن کوچه

که از پشت بلوغ سر به در می آرد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل      

پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد

در صمیمیت سیال فضا، خش‌خشی می‌شنوی:

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا

جوجه بردارد از لانه نور

و از او می پرسی

خانه دوست کجاست؟


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۲
دی

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


وقتی وارد این کوچه های قدیمی میشی انگار در یه عهد دیگه یه زمونه ی دیگه پا گذاشتی همه چیز اروم و بی صدا و ساده


When you enter these old alleyways, as if in another covenant you went a step further, everything was simple and silent


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری