جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

جهانشهر یزد معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی یزد اماکن تفریحی یزد برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

جهانشهر یزد در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب
جهانشهر یزد اماکن تاریخی صنایع دستی در یزد
۲۴
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


(سقف گنبد ،هشتی ورودی اصلی) این فضا را می توان موزه کتیبه ها نامید زیرا که انواع کتیبه های سنگی و کاشی که بر وقفنامه و فرامین حکومتی در دوره های مختلف درج شده، منصوب است.


(Dome roof, main entrance vine) This space can be called the Museum of Inscriptions, because the types of stone inscriptions that have been included in the timeline and the commands of government in different periods have been appointed  • وحید جعفری
۲۴
شهریور

 جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


مبدا این قنات در حوالی روستا فهرج است که پس از طی روستــاهــایی مانند خـویدک، دهنوو 

اکرمیه وارد شهر یزد گردیده از محلات مختلف شهر از جمله میدان امیر چقماق عبور کرده و پس

از گذر از مسجد جامع، از شهر یزد خارج و بطرف زارچ حرکت می کند.

تعداد میله های آن در مسجد جامع یزد قرار دارد که نشـان می دهد این قنــات احتمـالا قبل از

اسلام وجود داشته و پس از ان مسجد جامع یزد را در حریم قنات بنا نموده اند تا از طریق پایاب

از آب قنات جهت وضو گرفتن استفاده میشود.مظهر قنات در شهر زارچ قرار دارد. این قنات سه

شاخه کوره جدا از هم به نام های :شیرین-شور-ابراهیم خویدکی است. 

از قنات زارچ با بیش از 90 کیلومتر طول و 2100 میله چاه به عنوان طولانی ترین قنات جهان نام

برده می شود. در این حـال به اعتقاد برخی از کارشناسان این قنات ، یکی از قنوات اولیـه و در 

زمره قدیمی ترین قنات های ایران نیز هست. 

سطح زیر کشت باغی قنات: حدود 25 هکتار شامل باغات انار،انگور، انجیر،سیب،پسته و هلو 

و سطح زیر کاشت طارعی حدود 400 هکتار می باشد.


The origin of this aqueduct is near the village of Fahraj, which, after passing through villages such as Khudda

Akramiya entered the city of Yazd from different districts of the city, including Amir Chaghmaq Square and then

Passing through the mosque, it moves from Yazd to Zarech

The number of its bars is located in the mosque of Yazd, which indicates that the qanat is probably before

Islam has existed, and after that, they built the Yazd Mosque in the interior of the Qanat,

Qanat water is used for ablution. The aqueduct is located in the city of Zarqi. This is three

The branch of the furnace is separated from each other by the names: Shirin-Shor-Ibrahim

From Zacht Aqueduct with over 90 km long and 2100 well bars as the longest Qanat of the world name

Is taken away. However, some experts in this aqueduct, one of the early Qanats and in

The castle is also the oldest Iranian aqueduct

Qanat Gardening Area: About 25 hectares of pomegranate, grapes, figs, apple, pistachio and peach and Tariyai sowing area

.About 400 hectareswww.instagram.com/kojaberimyazd  • وحید جعفری
۲۳
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

سردر با شکوه و با عظمت مسجد جامع یزد

از دور به تماشای تو نشستن خوب است...

 

The magnificent courtyard of Yazd Mosque

Watching you sit well from the far end

 

www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


معماری مسجد جامع یزد

نشسته ام همین جا روبه رویت و خیره به عظمتت وارامشی که از تو به من می رسد

ونوری که از وجود تو به من تابیده را بغل می کنم و نفس می کشم. 


Architecture of Yazd Mosque

I'm sitting there and staring at the greatness that comes to you from me

.An umbrella that hugged you from my presence and breathed


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


سقف ایوان مسجد جامع یزد

ایوان مسجد به شیوه معماری آذری در قرن هشتم ه.ق ساخته شده است. در سقف ایوان با 

کاشی های فیروزه ای رنگ، به خط کوفی بنائی، حدیثی از پیامبر گرامی نقش بسته است.

متن حدیث به این مضمون است: همانا برای خداوند بلند مرتبه 99 اسم است کسی که حفظ کند

آن را داخل بهشت می شود. سپس به شمردن اسامی می پردازد.

الله،الرحمن،الملک،القدوس،السلام،المهیمن،العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری،المصور،

الغفار، القهار،الوهاب،الرازق،الفاتح، العلیم،القباض،الباسط،الخافض،الرافع،المعزفالمذل،السمیع

البصیر،الحکم،العدل ،اللطیف،الخبیر،آلحلیم ، العظیم،الغفور،الشکور،العلی،الکبیر،الحفیظ،المقیت

الحسیب،الجلیل،اکریم،الرقیب،المجیب،الواسع،الحکیم،الودود،المجید،الباعث،الشهید،الحق،الوکیل

القوی،المتین،الولی،الحمید،المحصی،المبدی،المعید،المحیی،الممیت،الحی،القیوم،الواجد،الماجد،

الاحد،الصمد،القادر،المقتدر،المقدم،الموخر،الول،الاخر،الظاهر،الباطن،الوالی،المتعالی،البر،التواب

المنتقم،العفو،الرئوف،مالک الملک،ذولجلال والکرام،المقسط،الجامع،الغنی،المغنی،المانع،الضار،النافع

النور،الهادی،البدیع،الباقی،الوارث،الرشید،الصبور خواندن اسامی نیز ترتیب خاصی دارد که از”ان الله”

در ابتدای ایوان شروع شده و به نام”الصبور” در مرکز ایوان ختم می شود.


The ceiling of the porch

The porch of the mosque was built in the style of Azeri architecture in the eighth century AD. On the ceiling of Avon with

The turquoise tiles of the color, to the Kofi line of building, is a hadith from the well-known Prophet

The text of the hadith is the following: Verily, to Allah is the name of the high one, who is the one who preserves

It will be inside Paradise. Then he counts the names

Allah, Al-Rahman, Al-Mulk, Al-Quds, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mekkbar, Al-Khalq, Al-Bari, al-Mussour,

Al-ghafar, al-Qara'r, al-wahhab, al-Razaq, al-Fatah, al-Alim, al-Qba'id, al-basset, al-Khafid, al-Ra'fa, al-Ma'azfalamzal, al-Sumiy

Al-Bassir, al-Hikam, al-Adl, al-Latif, al-Hubir, Al-Alim, al-Azim, al-Ghafour, al-Shahr, al-Ali, al-Kabir, al-Hafez,

Al-Husayb, Al-Jalil, Akram, Al-Rabih, Al-Majjib, Al-Wa'a'a, Al-Hakim, Al-Dawud, Al-Majid, Al-Ba'ath, Al-Shihid, Al-Haq, Al-Wakil

Al-Qawi, Al-Matin, Aluli, Al-Hameed, Al-Husi, Al-Mabdi, Al-Maid, Al-Muhiyyah, Al-Mati, Alhi, Al-Qayyum, Al-Wadd, Al-Majed,

Alhad, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muttagar, Al-Moghadam, Al-Mukhir, Al-Allah, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Metali, Al-Babar, Al-Taob

Al-Metenqam, Al-Afo, Al-Rauf, Malik Al-Mulk, Dzhalal Waltkram, Al-Maghaset, Al-Juma, Al-Ghani, Al-Mughani, Al-Wana, Al-Dhar, Al-Nafa

Al-Nour, Al-Hadi, Al-Badiyah, Al-Baghi, Al-Warath, Al-Rashid, Al-Sabah. Reading the names also has a special order from "Allah"

It starts at the beginning of the Avon and ends with the name "Alsobor" at the center of Avon


www.instagram.com/kojaberimyazd
  • وحید جعفری
۲۲
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


 جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


کاشیکاری، شبستان،ایوان،مناره های مسجد جامع یزد

هنر معماری بی نظیر ایرانی در بلندای سردر و مناره های برافراشته، شبستان ها، ایوان، گنبد و کاشیکاری های بی بدیل این مسجد جلوه گر است.

چه مهمان نوازی زیبای می کنی با منارهایت ، کاشیکاری هایت، شبستان و ایوانت چقد خدا را میان فیروزه ایت احساس می کنم.


Unique Iranian architecture art in the upland and raised minarets, navements, Avon

  .The dome and tile of this mosque are unmistakable

What beautiful hospitality do you have with your minarets, your tile, nightlife, and juniper

I feel the turquoise


www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری
۲۲
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


محراب مسجد جامع یزد

محرابت عجب مخزن  الاسراری ست نگاه بزرگی دارد، سال ها مخزن الاسرار رازها و

نیایش ها بوده است و فقط سکوت کرده و آرامش را روانه ی دل آدم ها کرده است.


Alumni of Yazd Mosque

The tune of the reservoir and the succession has a great look. For years, the reservoir and the secret of secrets and

  .The prayers have been and have only been silent and made peace for the hearts of the peopl


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۲
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


گنبد مسجد که زیبایی‌اش چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌سازد، از دو پوسته‌ی متصل به 

هم تشکیل شده است که با طرح زیبایی از گل صابونکی، با ســاقه‌ای مزین به نام الملک‌الله، که 

به خط کوفی تکرار شده، عنوان یکی از ممتازترین و یگانه‌ترین آثار معمــاری جهــان را از آن خود 

ساخته است. قطعا گنبدخانه، ایوان و مکان‌های اطراف آن را می‌توان یکی از زیباترین قسمت‌های 

مسجد جامع یزد دانست.

کاشی‌کاری فوق‌العاده زیبای معرق، گره‌ چینی و نقش‌های اسلیمی و گیاهی که بر ایوان مرتفع این 

بنای عظیم، همچون خورشیدی درخشان، خودنمایی می‌کند، نمایی منحصربفرد  را  برای آن، به وجود

 آورده است. (گنبد مسجد جامع یزد)


The dome of the mosque, which beautifully gazes at the eyes of every visitor, comes from two shells connected to

It is also formed with a beautifully designed sapphire flower, with leggings embroidered by al-Malakullah, which

.Repeated Kufi's line, titles one of the most remarkable and unique works of the world's architecture from it itself

has constructed. Certainly the dome, the porch and the surrounding places can be one of the most beautiful parts

.Mosque of Yazd  Exquisitely beautiful tile, mosaic, Chinese knot, and slavic and vegetation patterns on the high porch of this

A huge building, like a brilliant solar, brings a unique look for it, to the existence

  .has brought


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۱
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

منـاره هـای مسجد دارای ارتفاع تقریبی 48متر می باشد که در بدنه آنها آیات قرانی 

واسامی مبارک علی و محمد با خط کوفی تکرار شده است. 

مناره سمت راست با پلکان  دو طرفه با مسیر رفت وآمد مجزا از شاهکارهای معماری

بی نظیر ایرانی می باشدبه گـونـه ای که اگر دو نفـر همـزمـان از بالا و پایین در جهـت

مخالف حرکت نمایند یکدیگر را نخواهند دید.

از کابردهای مناره در معماری اسلامی پخش صدای ملکوتی اذان برای فراخوان مومنین 

 به نماز می باشد. مسجد جامع یزد

The minarets of the mosque are approximately 48 meters high, with Koranic verses

 in their body Hosni Mubarak Ali and Muhammad have been repeated with the Kufi line

The right minaret with a two-way staircase with a separate route of architectural masterpieces

  It is unique to Iranians, so that if two people move up and down simultaneously in the opposite

 direction, they will not see each other From the minarets in Islamic architecture, the Melancholy

prayof Azanis broadcast to call for believers to

 

www.instagram.com/kojaberimyazd

 

 
  • وحید جعفری
۲۱
شهریور

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

 

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

سر در باشکوه و مرتفع مسجد جامع به سبک آذری گویی آغوش باز کرده و نیایش گران  را به درون مسجد دعوت می کند.

آغوش فیروزه ایت همیشه برای نیایش گرانت باز است چه مهمانی زیبای می شود میان کاشی ها و مناره هایت

 

In a magnificent and elevated mosque, the embrace of Azeri style embraces and

 .invites expensive prayers to the mosque

 

www.instagram.com/kojaberimyazd

 

  • وحید جعفری