اماکن تاریخی یزد

جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

جهانشهر یزد معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی یزد اماکن تفریحی یزد برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جهانشهر یزد جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای یزد

جهانشهر یزد در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

آخرین مطالب
جهانشهر یزد اماکن تاریخی صنایع دستی در یزد
۲۸
آبان


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


روستای زیبای مبارکه روستای زرتشتی نشین شهرستان تفت (یزد)


Beautiful village of Mobarakeh, Zoroastrian village in Taft city (Yazd)
www.instagram.com/kojaberimyazd


  • وحید جعفری
۲۵
آبان


 جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


بازی بادگیر و درخت نارنج

وارد این خونه قدیمی که شدم درخت نارنجش عجیب حالم رو خوب کرد این خونه توی نارنجستان و عمارت و بادگیرش تعریف شده بود.


The game is winding and the orange tree
I arrived at this old house, when my strange orange tree was fine. This house was defined in Narenjestan and its mansion and windingwww.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۵
آبان


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


خانه ی قدیمی و عطر نارنج

وجود درخت نارنج که از پایین سرک کشیده به بالا تا عطر نارنجش رو هدیه کنه به عمارت بالا درخت نارنجی که سوگلی این خونه شده ...


The old house and the orange aroma / The presence of an orange tree that rushed down from the bottom up to the orange aroma to the high-rise mansion of the orange tree that was the gate of this housewww.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۵
آبان


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


آرامگاه ستی فاطمه بانی مسجد امیر چقماق یزد

امیرجلال‌الدین چقماق، از سرداران و امرای شاهرخ تیموری در سده ۸ خورشیدی در زمانی که حاکم یزد بود، مجموعه‌ای متشکل از تکیه، میدان، حمام عمومی، کاروان‌سراها، خانقاه، قنات‌خانه و چاه آب سرد را ساخت تا یزد را رونق بخشد و در این کار فاطمه خاتون همسرش(معروف به ستی فاطمه) که مقبره اش در ضلع شمالی ارسن امیر چقماق قرار دارد، او را یاری کرد.


Tomb of Siti Fatemeh Bani Mosque of Amir Chakhmaz Yazd
Amir Jalal al-Din Chakmaq, from the commanders and emirs of Shahrokh-e-Teimouri, during the 8th century AD, when the Yazd ruler, constructed a set of rectangles, fields, public baths, caravansaries, khanqahs, qanat-khan and cold water wells to prosper in Yazd. His wife Fatima Khatun (known as Stifi Fatima), whose tomb is located on the northern side of Arsan Amir Chakhmaz, helped him

  • وحید جعفری
۲۴
آبان


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


یه در چوبی ورودی یه خونه قدیمی که من رو به میزبانی خودش دعوت کرد اینقدر این خونه گرم و صمیمی بود که انگار من قبلا اینجا بودم انگار تو این خونه کلی خاطره دارم...


I was in the wooden door of an old house inviting me to my house so warmly and warmly as if I had been here before, as if I had this memorial homewww.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۴
آبان


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدتوی یه پشت بوم قدیمی که کافه شده هر گوشه ی از این بوم فضای دوست داشتنی هست که ادم ازش لذت می بره یه گوشه ی از این بوم که به بوم همسایه راه داشت یه خمره قدیمی بود که  حال و هوای قدیما رابرای ادم تداعی می کرد من هم این فضای دوست داشتنی را مهمون قاب دوربینم کردم ...

In the back of the old canvas, which is being buffed, every corner of the canvas is a lovely place that the edema enjoyed. A corner of this canvas, which was driven into the neighboring canvas, was an old cavern that evoked the mood of Gaddafi for edema. I also took this lovely atmosphere into my camera frame

  • وحید جعفری
۲۴
آبان


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


اتاقی کوچک توی یه خونه قدیمی که میزبان کار های زیبای دستی شده بود و به کار ها معنا داده بود و تبدیل شده بود به یه گالری گرم و دنج که لذت از کارهای دستی را چند برابر کرده بود...


A small room in an old house that hosts beautiful handwork and meaningful work has become a warm and cozy gallery that has multiplied the pleasure of handworkwww.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
آبان

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


خمره و دیزی سنگی / توی حیاط با شکوه شکوهی چند در اتاق چوبی بود و با پنجره های رنگی رو به روی در چوبی خمره و دیزی سنگی قرار گرفته بودند تا از راز های این اتاق سر در بیارن این خمره ودیزی سنگی یادگار همین خونه هستن...


There was a stone in the courtyard with magnificent splendor in a wooden room, and with colored windows on a wooden crumble and a stone daisy to put the mysteries of this room into the vault and the stone wall of this house


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
آبان

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

بام خونه های قدیمی به هم وصله و خیلی راحت میشه از این بوم به اون بوم رفت وقتی روی بوم یه خونه قدیمی بودم این خونه خیلی خودنمایی می کرد معلوم میشه خیلی وقته خالی و بدون هیچ قیل وقالی تنها مونده اما معماری زیبای داشت.

 

The roof of old houses was patched up and it was very easy to make it from the canvas. When it was an old house on the boom, this house was very revealing. It turned out that for a long time it was empty and without any sunshine, but it had a beautiful architecture

 

www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری
۲۳
آبان

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


بر روی بام خانه تاریخی رو به رو ی هم نشسته بودند پر بودن از رازها و حرف ها/ یه فضای دوست داشتنی...


They were sitting on the roof of the historic house. They were full of mysteries and words / a lovely atmosphere


www.instagram.com/kojaberimyazd

  • وحید جعفری