جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

معرفی و ارائه جذابترین اماکن تاریخی و تفریحی و برترین رستورانهای جهانشهر یزد

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

در این پیج اطلاعات کاملی از بهترین و جذابترین اماکن تاریخی و گردشگری استان یزد به همراه بهترین پیشنهادات و اطلاعات در خصوص غذاهای سنتی یزد و رستورانهای فعال و درجه بندی کیفی آنها دراختیار شما قرار خواهد گرفت.

۲۳
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


عمارت باغ دولت آباد یزد


Garden of Dolatabad Garden Yazd


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزدجاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


ساختمان هشتی ( عمارت) باغ دولت آباد یزد

هوای خنک از زیر بادگیر به قسمت شاه نشین و تالارها انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل به این بنا، ساختمان تابستانه نیز گفته می‌شود.


Cool air is transmitted from under the winding to the Shahman and the Halls. For this reason, the building is also called the summer building


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


بخش اندرونی باغ دولت آباد یزد

این بخش محل سکونت حاکم و خانواده اش شامل ساختمان‌های زیر بوده‌است:

 • ساختمان هشتی (بادگیر تابستانه)
 • حرمسرا
 • بهشت آیین
 • مطبخ
 • برج دیدبانی
 • آب انبار خصوصی
 • اصطبل تابستانه و زمستانه

ساختمان هشتی

ساختمان (عمارت) هشتی از مهمترین بخش‌های مجموعه به‌شمار می‌رود که در آن، تلفیق جریان هوا و آب به زیباترین شکل صورت گرفته‌است. در این ساختمان با تلفیق باد و آب که درحوض‌های داخل ساختمان درجریان است هوای خنک از زیر بادگیر به قسمت شاه نشین و تالارها انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل به این بنا، ساختمان تابستانه نیز گفته می‌شود.
این بنا از سه شاه نشین با درهای مشبک٫ اتاقک بادگیر٫ هشتی و دو اتاق پستو تشکیل شده و شکل کلی بنا شبیه به یک هشت ضلعی است، همچنین بادگیر قرار گرفته بر آن نیز از نوع هشت تنبوشه می‌باشد.
سقف قسمت میانی (هشتی) دارای کاربندی زیبایی که اثر استاد حاجی علی اکبر آخوند است که با سیم گل و دمگیری گچی به طرزی بسیار ماهرانه اجرا شده‌است.


Department of Indoor Garden of Dolatabad Yazd

This section of the residence of the ruler and his family includes the following buildings

Vestibule building (Summer windbreak)

Harem

Paradise ritual

Mobshah

Watchtower

Private storage water

Summer and winter stalls

Vestibule building

The building is one of the most important parts of the complex, in which the combination of air and water flows into the most beautiful form. In this building, with the combination of wind and water in the courtyards inside the building, the cool air flows from below the winding to the Shahstani and the halls. For this reason, the building is also called the summer building

This is a three-chambered mansion with lattice doors, a chamber, a penthouse and two penthouse rooms. The overall shape of the building is similar to an octagonal one, and the windpipe is also eight pentagonal

The ceiling of the middle part (vestibule) has a beautifully decorated works by Professor Haji Ali Akbar Akhond, who has been skillfully executed with gypsum wire and gypsum plasterboard


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۲
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


تاریخچه ی باغ دولت آباد یزد

باغ دولت‌آباد در یزد در اواخر دوره افشاریه و درسال ۱۱۶۰ ه‍.ق توسط محمد تقی خان بافقی معروف به (خان بزرگ) که وی سرسلسله خاندان خوانین یزد بود احداث گردید. مرحوم محمدتقی خان ابتدا قناتی به طول ۶۵ کیلومتر را احداث نمود و آب را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت‌آباد رساند و سپس مجموعه حکومتی (دارالحکومه) خو د را بنا کرد. این باغ با مساحتی درحـــدود ۷۰/۰۰۰ متـرمربع شامـل ساختمـان‌ها، حوض‌هـا و آبنمـا هـای بسیـاری بوده که در فضای بیـن آن‌هـا بـاغ‌هـای با درختان انار و انگور و… باگل‌های فراوانی زینت بخش محیط بوده‌اند.

قنات تاریخی عظیم دولت‌آباد با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال از احداث پنج رشته قنات تشکیل شده و از ارتفاعات مهریز سرچشمه می‌گرفته و پس از مشروب کردن بخشی از زمین‌های مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و طی بیش از ۵۰ کیلومتر به یزد می‌رسیده و باغ دولت‌آباد را آبیاری می‌کرده. اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور آبیاری می‌شود.

تقی خان بافقی پدر عبدالرضا خان یزدی و جد سلطانعلی خان وزیر افخم و خانواده‌های افخم ابراهیمی و افخمی است. مدارک مربوط به این موضوع در میان اسناد شخصی خانواده افخم ابراهیمی حفظ و نگهداری گردیده‌است.

ین باغ از دو بخش کلی اندرونی و بیرونی (جلوخان) تشکیل می‌شود.

دولت‌آباد از دیدگاه گونه‌شناسی عملکردی، باغ «سکونتگاهی-حکومتی» است. به نحوی که باغ بیرونی محل انجام تشریفات حکومتی، مراسم ورزشی و اداره امور شهر بوده‌است و باغ اندرونی، بخش خصوصی و اقامتگاهی مجموعه به‌شمار می‌رفته‌است. درباغ‌های سکونتگاهی-حکومتی، عرصه اندرونی را از سایر عرصه‌ها کاملاً متمایز می‌کردند و حتی دربان یا حاجبی را برای نظارت بر آن تعیین می‌کردند.


History of the Dolatabad Garden of Yazd

The Dolatabad Garden in Yazd was built late in the Afshar period and in 1160 AH by Mohammad Taqi Khan Bafghi (known as the great Khan), who was the predecessor of the Yazd Khaneyn dynasty. The deceased Mohammad Taghi Khan constructed a 65-km-long Qanati river and built water from Mehriz to Yazd and the current location of the Dolatabad Garden, and then set up a state-owned Dar al-Hakma. The garden with an area of ​​about 70,000 square meters has many buildings, ponds and waterfalls, among which gardens with pomegranate and grapevine trees and ... have been numerous decorations of the environment

The magnificent historic Qalaat of Dolatabad, dating to more than 200 years since the construction of five strata of qanats, originates from the Mehriz highlands, and after drinking part of the Meyris land and commissioning a few blue mills, over 50 kilometers to Yazd and the garden Irrigated the state of the state. But the garden is already irrigated by the adjacent semi-deep well

Taqi Khan Bafqi is the father of Abdul-Reza Khan Yazdi, and the leader of Ahlul-Ahlul-Khan is Soltanal Khan, Afkham and Afkhm Ebrahimi and Afkhami families. Documents related to this issue have been preserved in the personal documents of Afkhm Ebrahimi family

The garden consists of two sections: general androni and exterior From the point of view of functional typology, Dolatabad is the "settlement-state" garden. The outer garden was the venue for state ritual, sporting events and city administration, and the Andron Garden was a private and residential complex. In state-run settlements, the interior was completely different from other areas, and even set up a concierge to regulate it


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


صنایع دستی یزد

ورودی در باغ دولت آباد رو که وارد شدم اولین چیزی که منا به خودش جذب کرد مغازه ی بود که پر بود از کارهای سفالین زیبا  قبل از ورود به باغ ، رفتم داخل مغازه  و کلی لذت بردم.


Yazd crafts

The entrance to the Dolat Abad Garden, which I entered, was the first thing Mna attracted to her, a shop full of fine pottery before I went to the garden, went inside the shop and the whole of my bag was Yazd handicrafts


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد

 

باغ دولت آباد یزد

باغ دولت‌آباد چهار منار از باغ‌های قدیمی شهر یزد در کشور ایران می‌باشد.

بادگیر عمارت بادگیر آن با ارتفاع 33/8 متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در جهان است.

و همچنین یکی از باغ‌های ایرانی ثبت شده در میراث جهانی توسط یونسکو است.


Garden of Dolatabad Yazd

Dolatabad Garden is four manors from the old gardens of Yazd in Iran

The windmill of its winding house is 8.38 meters tallest known in the world


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۱
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


شولی یزدی یا آش شولی معروف‌ترین آش سنتی یزد است و در آن از چغندر یا لبو و سرکه یا رب انار و سبزیجاتی مانند اسفناج، شوید به همراه عدس استفاده می‌شود.

«آش شولی» غذایی سنتی و از محبوب‌ترین غذاهای استان یزد است که در حین سادگی تهیه آن، خوشمزه می‌باشد. در اصل چاشنی این آش خوشمزه، سرکه است ولی بعضی‌ها با چاشنی رب انار نیز میل می‌کنند.


Shizli Yazdi or Shashli is the most popular traditional salad in Yazd, with beets or lobes and vinegar or pomegranate and vegetable sauce, such as spinach, with lentils

"Shashli" is a traditional food and one of the most popular cuisines in Yazd province, which is delicious during its simplicity. The taste is delicious, vinegar, but some people are eating pomegranate sauce


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۰
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


20 مهرماه روز بزرگداشت حافظ عزیز


Dear Hafiz Day


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۰
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


یکی از منظره های زیبای زندان اسکندر یزد


One of the beautiful views of the Alexander Yazd Prison


 www.instagram.com/kojaberimyazd

 • وحید جعفری
۲۰
مهر

جاذبه ها و اماکن تاریخی و تفریحی و رستورانهای جهانشهر یزد


صبحانه عدسی توی یکی از کافه های قدیمی یزد که توی یکی از بازار های قدیمی یزد قرار گرفته فضای سنتی و غذای خوشمزه ...


Lunch breakfast in one of the old Yazd cafes, located on one of the old markets of Yazd, traditional space and delicious food 


 www.instagram.com/kojaberimyazd


 • وحید جعفری